Gustav Klimt

Zlatá secese

V opulentních dílech svého „Zlatého období“ splývají figurky a ornamenty do kompozic jedinečné smyslnosti. Gustav Klimt (1862 – 1918), spoluzakladatel „Vídeňské secese“, sjednocuje ve svých nádherných malbách různé směry mezinárodní secese a stává se tak jejím nejvýznamnějším zástupcem. Přes všechny časové a prostorové hranice platí jeho nejznámější malba „Polibek“ přímo za „Alegorii lásky“.

1/3

© 2020 by Global Art Industry