Wassily Kandinsky

1866 - 1944

 Wassily Kandinsky je považován za jednoho z největších průkopníků umění. Wassily Kandinsky - ruský malíř, grafik a teoretik umění - je považován za jednoho z největších průkopníků umění 20. století. Ve své mnohostranné práci popisuje psychologický efekt barev a podobnosti mezi malbou a hudbou. Často je nazýván tvůrcem prvního abstraktního obrazu světa. Kandinsky také žil a pracoval v Německu a ve Francii. Spolu s Franzem Marcem založil editační komunitu "Der Blaue Reiter". Během Výmarské republiky pracoval jako učitel na Bauhausu ve Výmaru, Dessau a Berlíně. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha muzeích po celém světě. Mezi ně patří Lenbachhaus Mnichov, Guggenheimovo muzeum v New Yorku, Louvre a Centre Pompidou v Paříži.

1/2

© 2020 by Global Art Industry